Quay lại với việc tạo CSDL, từ trang quản trị của app vừa tạo, ta chọn...