Đối với mỗi project, có lẽ không thể thiếu sự góp mặt của một CSDL. Heroku cũng cung cấp cho bạn CSDL miễn phí gọi là Heroku Postgres. Không những thế, Heroku cũng có sẵn rất nhiều các add-ons khác cho app của bạn như Heroku Redis, mLab MongoDB, … và rất nhiều các add-ons khác liên quan đến cơ sở dữ liệu, giám sát, email/sms, caching.

Các add-ons

Tuy nhiên không phải tất cả các add-ons này đều miễn phí và mặc dù rất nhiều add-ons có sẵn Free plan nhưng bạn vẫn cần phải cung cấp thông tin thẻ Visa trước để có thể sử dụng. Nếu có thẻ visa bạn có thể yên tâm cung cấp vì chỉ khi bạn vượt quá giới hạn của Free plan mới bị tính phí và trước khi vượt quá Heroku sẽ gửi thông báo cho bạn. Bạn có thể xem các add-ons mà Heroku hỗ trợ ở đây.

Quay lại với việc tạo CSDL, từ trang quản trị của app vừa tạo, ta chọn tab Resources và tìm kiếm add-ons có tên là Heroku Postgres. Tuy nhiên bạn chỉ cần bấm chữ “H” là Heroku đã gợi ý luôn cho bạn:

Hobby Dev – Free

Bạn chọn Heroku Postgres sau đó đợi vài giây sẽ hiện ra bảng cho phép bạn chọn Plan mong muốn. Tất nhiên ở đây chúng ta chỉ deploy để demo nên sẽ chọn plan là Hobby Dev – Free:

Sau đó bạn bấm Provision, vài đợi giây lát để Heroku có thể thêm add-ons vào cho app của bạn. Khi đã thêm thành công, trong tab Resources, ở bên dưới khung tìm kiếm add-ons mà bạn vừa dùng để tìm Heroku Postgres sẽ xuất hiện add-ons mà bạn vừa thêm vào:

Tiếp đó, ta sẽ click chọn vào Heoku Posgres vừa thêm vào để chuyển qua trang quản trị của CSDL:

Trang này sẽ cung cấp cho chúng ta một số thông tin như:

  • Plan đang sử dụng
  • Số bảng trong CSDL
  • Sô record
  • Số connections đến CSDL, …